Zelená oáza 2018

.

Park Zelená oáza spoločne budujeme už niekoľko rokov a právom máme byť na čo hrdí. Skládku stavebného odpadu a náletovej buriny sme postupne zmenili na krásny park plný zelene, kríkov a stromov, ktoré skrášľujú prostredie, v ktorom žijeme.

V roku 2018 sme spoločne urobili opäť veľa práce. Okrem iného sme vysadili viac ako 200 koreňov živého plotu v okolí verejného cvičiska a tiež výbehu pre psov. Podarilo sa nám to zrealizovať aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Karlova Ves v rámci ich dotačného programu.

Živý plot v okolí outdoorového cvičiska a výbehu pre psov opticky začlení tieto priestory do koncepcie parku Zelená oáza. Umožní dômyselné zladenie funkčných častí do zelenej scenérie parku. Súčasne zvýši ochranu cvičiska a výbehu voči okoliu, ktorá bola doteraz riešená iba jednoduchým, vizuálne necitlivým pletivom.

Ďakujeme za to všetkým, ktorí pomohli s realizáciou výsadby, či už finančným príspevkom alebo priamo fyzickou pomocou počas niekoľkých brigád. Špeciálne chceme poďakovať Mestskej časti Karlova Ves za finančnú podporu, aj vďaka ktorej sme mohli projekt úspešne zrealizovať.

A čo ďalej? Nebojte sa, nekončíme. V roku 2019 bude Zelená oáza ďalej kvitnúť. Máme veľa nápadov, vízií a inšpirácií, ktoré nám všetkým spríjemnia a skrášlia náš život na našom sídlisku. Už teraz sa tešíme.