Susedia Sami Sebe

Adresa Kresánkova 20, 84105 Bratislava
Právna forma Občianske združenie
IČO 42264243
DIČ 2023726892
Číslo účtu 3085007757 / 0200
IBAN SK85 0200 0000 0030 8500 7757
e-mail SusediaSamiSebe@gmail.com
www www.SusediaSamiSebe.sk
Kontaktná osoba Ing. Rastislav Koutenský
Predseda občianskeho združenia