2% z dane z príjmu

Aj tento rok sme sa zaregistrovali medzi poberateľov príspevku 2% (3%) z dane z príjmu. Z prostriedkov 2% (3%) získaných v minulom období sme financovali aktivity projektu Zelená oáza a vďaka tomu tu dnes máme park plný zelene aj s novým chodníkom a krásnou výsadbou rastlín, kríkov a stromov. Radi by sme v tom pokračovali aj naďalej. Poskytnutím 2% (3%) z dane z príjmu môžete pomôcť aj vy. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ktorý Vás finančne nič nestojí, stačí len vyplniť a odovzdať potrebné tlačivá. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov však treba použiť iba originálne tlačivá vydané FRSR.

Za podporu nášho projektu Vám úprimne ďakujeme.

Popis krokov pre venovanie 2% (3%) z dane


Ak ste zamestnaní a nepodávate daňové priznanie:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (musí byť na predpísanom tlačive FRSR).
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane (musí byť na predpísanom tlačive FRSR). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane, dátum zaplatenia dane a ostatné údaje tlačiva. Údaje o prijímateľovi Susedia Sami Sebe sú na tlačive už vyplnené.
 3. Poskytnúť 3% z Vašej zaplatenej dane môžete len v prípade, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali (informujte sa na adrese SusediaSamiSebe@gmail.com).
 4. Najneskôr do 30.04.2021 pošlite/doručte formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% (v prípade 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) ) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste zamestnaní a podávate si sám daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane.
 2. Poskytnúť 3% z Vašej zaplatenej dane môžete len v prípade, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali (informujte sa na adrese SusediaSamiSebe@gmail.com).
 3. Do daňového priznania uveďte vypočítanú sumu zo zaplatenej dane, ktorú poskytujete občianskemu združeniu a údaje o občianskom združení (tlačivo daňového priznania priamo obsahuje tieto položky).
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (obvykle do 31.03.2021) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si 1% (2%) zo zaplatenej dane.
 2. Do daňového priznania uveďte vypočítanú sumu zo zaplatenej dane, ktorú poskytujete občianskemu združeniu a údaje o občianskom združení (tlačivo daňového priznania priamo obsahuje tieto položku).
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (obvykle do 31.03.2021) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2021
  Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • do 30. apríla 2021
  Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Užitočné dokumenty:

 • Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu nájdete tu.
 • Tlačivo Vyhlásenie o poskytnutí 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmu nájdete tu.
 • Tlačivo Daňové priznanie fyzických osôb TYP A nájdete tu. Online verzia je k dispozícii tu.
 • Tlačivo Daňové priznanie fyzických osôb TYP B nájdete tu. Online verzia je k dispozícii tu.
 • Tlačivo Daňové priznanie právnických osôb nájdete tu. Online verzia je k dispozícii tu.

Od 1.1.2018 je možné "Potvrdenie o zaplatení dane ..." a "Vyhlásenie o poskytnutí 2% (3%) ..." vystaviť a podať správcovi dane výlučne na predpísanom štrukturovanom tlačive FRSR.


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce (informujte sa na adrese SusediaSamiSebe@gmail.com).


Údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% (3%)

Názov SUSEDIA SAMI SEBE
Adresa Kresánkova 20, 84101 Bratislava
IČO 42264243
Právna forma Občianske združenie
Číslo účtu 3085007757 / 0200
IBAN SK85 0200 0000 0030 8500 7757