Aktivity občianskeho združenia SUSEDIA SAMI SEBE vykonávajú predovšetkým samotní členovia združenia, no mnohé činnosti, najmä väčšieho rozsahu by sa nám nepodarilo zrealizovať bez pomoci partnerov. Išlo predovšetkým o finančnú podporu, ktorá bola použitá na realizáciu projektu Zelená oáza. Všetkým partnerom – organizáciám, nadáciám, právnickým aj fyzickým osobám chceme naozaj úprimne a veľmi pekne poďakovať za ich nezištnú podporu, bez ktorej by náš park neexistoval. Všetkých partnerov môžeme ubezpečiť, že ich pomoc bola využitá naozaj zmysluplne pre zlepšenie životného prostredia obyvateľov sídliska. Ešte raz všetkým partnerom ďakujeme.

Podporili nás

Mestská časť Bratislava—Karlova Ves

Finančný príspevok použitý na realizáciu kvetinových záhonov Zelená oáza — 11/2021. (detail projektu)

Fyzické a právnické osoby — poskytnutie 2% z dane z príjmu

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 2020.

Mestská časť Bratislava—Karlova Ves

Finančný príspevok použitý na výsadbu kvetinovej lúky projektu Zelená oáza — 09/2020. (detail projektu)

Fyzické a právnické osoby — poskytnutie 2% z dane z príjmu

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 2019.

Fyzické a právnické osoby — poskytnutie 2% z dane z príjmu

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 2018.

Mestská časť Bratislava—Karlova Ves

Finančný príspevok použitý na rozšírenie parkovej výsadby projektu Zelená oáza — 07/2018. (detail projektu)

Fyzické a právnické osoby

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 11/2017.

Fyzické a právnické osoby — poskytnutie 2% z dane z príjmu

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 2017.

Bratislavský samosprávny kraj

Finančný príspevok použitý na vybudovanie parkového chodníka - 2.etapa — 10/2017. (detail projektu)

Mestská časť Bratislava—Karlova Ves

Finančný príspevok použitý na vybudovanie parkového chodníka - 2.etapa a realizáciu projektu Zelená oáza — 07/2017.

Nadácia Tatra banky

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 06/2016.

Finančný príspevok použitý na vybudovanie parkového chodníka — 07/2015.

Finančný príspevok použitý na terénne úpravy pozemku — 09/2013.

Nadácia ESET

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza — 06/2016.

Mestská časť Bratislava—Karlova Ves a Bratislavský samosprávny kraj

Finančný príspevok použitý na vybudovanie parkového chodníka — 10/2015.

Nadácia EKOPOLIS

Finančný príspevok použitý na dovoz zeminy, terénne úpravy a výsadbu trávnika — 05/2014.

Finančný príspevok použitý na dovoz zeminy, terénne úpravy a výsadbu trávnika — 03/2014.

Fyzické a právnické osoby — poskytnutie 2% z dane z príjmu

Finančný príspevok použitý na realizáciu projektu Zelená oáza.