Zelená oáza 2020 - Kvetinová lúka

.

Park Zelená oáza spoločne budujeme už niekoľko rokov a právom máme byť na čo hrdí. Skládku stavebného odpadu a náletovej buriny sme postupne zmenili na krásny park plný zelene, kríkov a stromov, ktoré skrášľujú prostredie, v ktorom žijeme.

V roku 2020 sme spoločne urobili opäť veľa práce. Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré priniesla pandemická situácia, vytvorili sme novú kvetinovú lúku na ploche takmer 800 m2. Po rozsiahlej príprave terénu, inštalácie závlahového systému a príprave pôdy sme vysiali eko trávu s prímesou mikro ďateliny a lúčnych bylín. V samostatnej časti sme doplnili mix lúčnych kvetín, špeciálne vybratých pre naše klimatické podmienky. Podarilo sa nám to zrealizovať aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Karlova Ves v rámci ich dotačného programu.

Ďakujeme za to všetkým, ktorí pomohli s realizáciou výsadby, či už finančným príspevkom alebo priamo fyzickou pomocou počas niekoľkých brigád. Špeciálne chceme poďakovať Mestskej časti Karlova Ves za finančnú podporu, aj vďaka ktorej sme mohli projekt úspešne zrealizovať.

A čo ďalej? Nebojte sa, nekončíme. V roku 2021 bude Zelená oáza ďalej kvitnúť. Máme veľa nápadov, vízií a inšpirácií, ktoré nám všetkým spríjemnia a skrášlia náš život na našom sídlisku. Už teraz sa tešíme.