Zelená oáza 2021

Kvetinové záhony - podpora biodiverzity hmyzej rezervácie.

.

Park Zelená oáza spoločne budujeme už niekoľko rokov a právom máme byť na čo hrdí. Skládku stavebného odpadu a náletovej buriny sme postupne zmenili na krásny park plný zelene, kríkov a stromov, ktoré skrášľujú prostredie, v ktorom žijeme.

V roku 2021 sme opäť spoločne urobili veľa práce. Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré priniesla pretrvávajúca pandemická situácia, sme v našom parku vytvorili úžasné kvetinové záhony. Pri realizácii nášho projektu však išlo o viac ako len o vyvýšené záhony. Zámerom bolo nielen rozvíjať relaxačno-oddychovú zónu, ale pomôcť aj s riešením ekologických problémov a podporiť biodiverzitu rastlín a živočíchov. Množstvo opeľovačov, motýľov a rozmanitého drobného hmyzu, ktoré prilákali rôznorodé rastliny, bolo krásnou odmenou našej aktivity. V neposlednom rade sme projekt vnímali aj edukatívne, takže si v záhonoch našla miesto aj zelenina. A nie za plotom, ale priamo na dosah deťom, ktoré tak mohli sledovať, ako zelenina, ktorú bežne kupujú v obchodoch, postupne rastie. Deti sme zapojili aj do samotnej výsadby rastliniek, ich úprimné nadšenie vidieť na záberoch fotopríbehu kvetinových záhonov.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka finančnému príspevku Mestskej časti Karlova Ves v sume 200,- EUR v rámci ich dotačného programu.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s realizáciou záhonov, či už finančným príspevkom alebo priamo fyzickou pomocou počas niekoľkých brigád. Špeciálne chceme poďakovať Mestskej časti Karlova Ves za finančnú podporu, aj vďaka ktorej sme mohli projekt úspešne zrealizovať.

A čo ďalej? Nebojte sa, nekončíme. V roku 2022 bude Zelená oáza ďalej kvitnúť. Máme veľa nápadov, vízií a inšpirácií, ktoré nám všetkým spríjemnia a skrášlia život na našom sídlisku. Už teraz sa tešíme.